Starta bolag i Estland

Starta ditt bolag i Estland, snabbt och enkelt!

Övriga tjänster

BÄTTRE SKATTER FÖR FÖRETAGARE

Lägre skattetryck än i Sverige är ett av de argument som väger tyngst för den som funderar på att starta bolag i Estland.

På första plats kommer givetvis Bolagsskatten som i Estland ligger på 0%. I Sverige ligger den år 2015 på 22%. Det gör en stor skillnad för dig som är intresserad av att ackumulera kapital.

Utdelningsskatten i Estland ligger på 20% medan den i Sverige ligger på 30%. Som bolagsägare i Estland välja att inte ta ut fast lön och på så sätt öka din vinst och det belopp som kan tas ut som aktieutdelning.

Löneskatten i Estland ligger även den på 20% för anställda som är bosatta och verksamma i Estland. Det tillkommer ingen progressiv beskattning vid högre inkomst.

Förmånsvärdet för bilar som används privat i Estland ligger på en fast summa av 217 Euro per månad. Det görs ingen skillnad på om du har en billig eller en dyrare bil i företaget.

Sist men inte minst vill vi nämna att momsen är 20% i Estland, vilket givetvis gör det lättare att sälja sina varor och tjänster till privatpersoner.

 

Kontakta oss idag för att få mer information om start av bolag i Estland!